• Tag jin akanishi

    Résultats pour la recherche du tag jin akanishi :
  • ...Yamaguchi Kumiko Katsuhisa Namase : Sawatari Goro (kyoto) Kazuya Kamenashi : Odagiri Ryu Jin Akanishi : Yabuki Hayato Ken Utsui : Kuroda Ryuichiro Tomohiro Waki : Kumai Teruo Teppei Koike : Takeda Keita Mokomichi Hayami : Tsuchiya Hikaru Keisuke Koide : Hyuuga Kosuke...

    Lire la suite...

  • ...NO M COMPL ET( ROM J I) :J in Akanis h i SUR N OM : J ins hi, Akanis h i-kun , B akanish i, Jinj in PRO FESSION : Acteu r , chan teu r et dans eur DATE DE NA IS SA NCE: 04 j uil let 19 84 LIEU DE NAIS SAN CE : Tok y o TAILLE : 176 c m POID S : 58/ kg S IG NE ASTR OL...

    Lire la suite...